За нас

instituta
95 години Институт по царевицата в Кнежа

Деветдесет и пет години са малко като време, съизмеримо с вечността, много за житейската зрялост и мъдрост и достатъчно време за създаване на знания и научни продукти в служба на аграрната наука и земеделската практика. Затова е толкова важно днес, когато честваме юбилейната 95-годишнина, да се върнем към първостроителството на моста между поколенията, към всички онези с личностен професионализъм, обвързали съдбата си с живота на Института.

 

Да се направи от Кнежа голям просветен център за земеделеца в цяла Дунавска България е бил мотивът в заповед № 4054 от 25.10.1924 год. на Министъра на земеделието, с която е създадено в село Кнежа опитно поле. “Село Кнежа ще има земеделско училище, опитно поле и семепроизводно стопанство” е записано по-нататък в заповедта “Опитно поле ще облагороди семената на сеющите култури и ще създаде нови такива”.

 

В своята 95 годишна история Институтът е преминал през различни етапи на развитие.