Структура


Научноизследователските програми на Института се изпълняват от 16 научни работници, от които 2-ма професори, 7 доценти, 1 гл. ас д-р и 6 асистента  с тематична насоченост: Селекция, Генетика, Фитопатология, Ентомология, Физиология, Биохимия, Агрохимия, Обработка на почвата, Хербология, Икономика и др.

Общия брой на колектива е 99 човека.

 

Структура на Институт по царевицата тук