Профил на купувача

 

Профил на купувача  2016 

 

Профил на купувача до 31.12.2015 г.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

  публикуване на 12.03.2016 г.

Във връзка с ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО, ПОЛЗВАНИ ОТ ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР.КНЕЖА

Иформация за извършени плащания по договор за обществена поръчка - ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

  публикуване на 9.02.2016 г.

Във връзка с ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО, ПОЛЗВАНИ ОТ ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР.КНЕЖА

Иформация за извършени плащания по договор за обществена поръчка - ТУК


 

СЪОБЩЕНИЕ

 публикуване на 29.12.2015 г.

Във връзка с ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 "ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР. КНЕЖА ЗА 2015 ГОДИНА "

Информация за върната гаранция и изпълнение на договор (деловодна информация) за участие в открит конкурс по ОП - ТУК

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

публикуване на 23.12.2015 г.

Във връзка с ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 "ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР. КНЕЖА ЗА 2015 ГОДИНА "

Иформация за окончателно плащане по договор за обществена поръчка - ТУК


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

публикуване на 22.12.2015 г.

Вид на процедурата:  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 Име на поръчката: ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА ЗА 2016 ГОДИНА.

 Уникален номер в Регистъра на ОП: 703860

 Срок за получаване на офертите: 19 януари 2016г. - 16.00 часа

 Необходими документи: РешениеОбявлениеДекларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП; Договор-проектДекларация за  съгласие; Ценова оферта по позиция 5Ценова оферта по позиция 6Справка-спесификация Представяне на участникДокументи към ОПОпис на документите;

 


Становище за осъществен предварителен контрол чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП

  публикуване на 21.12.2015 г.

Становище:: "Доставка на природен газ за административната сграда на Институт по царевицата гр. Кнежа"

 


СЪОБЩЕНИЕ

  публикуване на 14.12.2015 г.

Във връзка с ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО, ПОЛЗВАНИ ОТ ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР.КНЕЖА

Иформация за извършени плащания по договор за обществена поръчка - ТУК

 "ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР. КНЕЖА ЗА 2015 ГОДИНА "

Иформация за извършени плащания по договор за обществена поръчка - ТУК

  


РЕШЕНИЕ № 4 ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО чл. 3, ал. 1 от ЗОП

 публикуване на 11.12.2015 г.

Решение за откриване на процедура по чл.3, ал. 1 от ЗОП относно: "Доставка на електроенергия за сградите на Институт по царевицата гр. Кнежа"

РешениеПисмо

 08.01.2016 г. - Договор за продажба на електрическа енергия за небитови нужди

18.02.2016 г. - Становище за осъществен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП


РЕШЕНИЕ № 3 ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО чл. 3, ал. 1 от ЗОП

 публикуване на 10.12.2015 г.

Решение за откриване на процедура по чл.3, ал. 1 от ЗОП относно: "Доставка на природен газ за административната сграда на Институт по царевицата гр. Кнежа"

РешениеПисмо

21.12.2015 г. -  Становище за осъществен предварителен контрол чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП 

12.02.2016 г. - Договор за продажба на природен газ

 


 СЪОБЩЕНИЕ

 публикуване на 16.11.2015 г.

Във връзка с ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО, ПОЛЗВАНИ ОТ ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР.КНЕЖА”

Иформация за извършени плащания по договор за обществена поръчка - ТУК

 


СЪОБЩЕНИЕ

 публикуване на 09.11.2015 г.

Във връзка с ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЖЪТВА НА ПРОЛЕТНИ И ЕСЕННИ КУЛТУРИ В ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ЗА 2015 Г.”

Иформация за извършени плащания по договор за обществена поръчкаТУК

 


 СЪОБЩЕНИЕ

публикуване на 30.10.2015 г.

Във връзка с ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО, ПОЛЗВАНИ ОТ ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР.КНЕЖА”

Иформация за извършени плащания по договор за обществена поръчка - ТУК

  


 СЪОБЩЕНИЕ

публикуване на 23.09.2015 г.

  Във връзка с ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 "ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР. КНЕЖА ЗА 2015 ГОДИНА "

 

Иформация за извършени плащания по договор за обществена поръчка - ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

публикуване на 18.09.2015 г.

Във връзка с ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 „ЖЪТВА НА ПРОЛЕТНИ И ЕСЕННИ КУЛТУРИ В ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ЗА 2015 Г.”

 ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО, ПОЛЗВАНИ ОТ ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР.КНЕЖА”

 Иформация за извършени плащания по договор за обществена поръчка - ТУК

   


СЪОБЩЕНИЕ

публикуване на 24.08.2015 г.

  Във връзка с ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 "ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР. КНЕЖА ЗА 2015 ГОДИНА "

 Иформация за извършени плащания по договор за обществена поръчка - ТУК

 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

публикуване на 15.06.2015.

 Име на поръчката:„ЖЪТВА НА ПРОЛЕТНИ И ЕСЕННИ КУЛТУРИ В ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ЗА 2015 Г.”

 Уникален номер в Регистъра на ОП: 9042788

 Срок за получаване на офертите: 24/06/ 2015 г. - 16.00 часа

Необходими документи: Публична покана; Указания към кандидатитеТехническа оферта; Документи необходими за участие в ОП

Съобщения

26.06.2015 г. Протокол на комисията по отваряне на ценовите оферти - ТУК

07.07.2015 г. Ценово предложение "Крис Ауто 81" ЕООД - ТУК

07.07.2015 г. Договор за изпълнение на ОП - ТУК

 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

публикуване на 25.05.2015.

 Име на поръчката:„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО, ПОЛЗВАНИ ОТ ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР.КНЕЖА”

 Уникален номер в Регистъра на ОП: 9042089

 Срок за получаване на офертите: 05/06/ 2015 г. - 16.00 часа

Необходими документи: Публична Покана, Указания към кандидатите, Техническа оферта, Документи необходими за обществената поръчка

 Съобщения

27.05.2015 г. Съобщение до участниците в ОП - ТУК

 09.06.2015 г. Протокол на комисията по отваряне на ценовите оферти - ТУК

29.06.2015 г. Ценово предложение на "Димакс СОД" - ТУК

29.06.2015 г. Договор за изпълнение на ОП - ТУК

30.10.2015 г. Иформация за извършени плащания по договор за обществена поръчкаТУК

16.11.2015 г. Иформация за извършени плащания по договор за обществена поръчка - ТУК

14.12.2015 г. Иформация за извършени плащания по договор за обществена поръчка - ТУК

09.02.2016 г. Иформация за извършени плащания по договор за обществена поръчка - ТУК

12.03.2016 г.Иформация за извършени плащания по договор за обществена поръчка - ТУК

15.04.2016 г. Иформация за извършени плащания по договор за обществена поръчка - ТУК

23.06.2016 г. Иформация за извършени плащания по договор за обществена поръчка - ТУК


  СЪОБЩЕНИЕ

публикуване на 15.05.2015 г.

  Във връзка с ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 "ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР. КНЕЖА ЗА 2015 ГОДИНА "

 

Иформация за извършени плащания по договор за обществена поръчка - ТУК

 


  СЪОБЩЕНИЕ

публикуване на 06.04.2015 г.

  Във връзка с ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 "ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР. КНЕЖА ЗА 2015 ГОДИНА "

 

Върната гаранция за участие в открит конкурс за ОП - тук


 СЪОБЩЕНИЕ

публикуване на 23.03.2015 г.

  Във връзка с ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 "ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР. КНЕЖА ЗА 2015 ГОДИНА "

 

Окончателен договор -  тук

Ценова оферта - препарати за растителна защита- тук

Ценова оферта - торове - тук

Върната гаранция за участие в открит конкурс за ОП - тук


 СЪОБЩЕНИЕ

публикуване на 13.02.2015 г.

  Във връзка с ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 "ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР. КНЕЖА ЗА 2015 ГОДИНА "

 

Протокол от проведено заседание на комисията по цените - ТУК

Решение на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП - ТУК

 Таблица № 2

 


  СЪОБЩЕНИЕ

публикуване на 02.02.2015 г.

До участниците в открит конкурс с предмет “Доставка на торове и препарати за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата” гр. Кнежа”

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще бъде на 06.02.2015 г. от 13,30 часа в Институт по царевицата , гр. Кнежа, счетоводството.

Към настоящето съобщение прилагаме таблица за класирането на кандидатите по показатели К2”Отложено плащане” и К3”Срок на изпълнение”

Приложение: Таблица с класиране на кандидатите

  


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

публикуване на 19.12.2014.

Вид на процедурата: МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 Име на поръчката: "ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР. КНЕЖА ЗА 2015 ГОДИНА "

 Уникален номер в Регистъра на ОП: 639063

 Срок за получаване на офертите: 19 януари 2015 г. - 16.00 часа

 Протокол от проведено заседание на 20.01.2015 г. - Протокол

 

 Необходими документи: РешениеОбявлениеОписание на поръчката; Оферта; Договор; Техническо предложениеТехнически спесификацииПоказателиОбразци на документи; Опис на документите;

   


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

публикуване на 13.05.2014 г.

 

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: ЖЪТВА НА ПРОЛЕТНИ И ЕСЕННИ КУЛТУРИ, И РОНЕНЕ НА ЦАРЕВИЦА ОТ КОЧАН ЗА 2014 Г.

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9029206

Срок за получаване на офертите: 23.05.2014. - 16.00 часа

  

 Необходими документи: изтегли Публична поканаДекларация; ОфертаЦенова оферта!

  


Вид на процедурата: Малка обществена поръчка

Име на поръчката: "ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА ЗА 2013 ГОДИНА"

Уникален номер в Регистъра на ОП: 513493

Срок за получаване на офертите: 23 януари 2013 г. - 16.00 часа

 

Необходими документи: изтегли РешениеОбявление; Описание; Технически спесификации; Показатели; Указания; Образци на документи

 


   

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: "ЖЪТВА НА ПРОЛЕТНИ И ЕСЕННИ КУЛТУРИ 2012 Г."

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9002140

Срок за получаване на офертите:8 юни 2012 г. - 16.00 часа

 

Необходими документи: изтегли Публична поканаДекларация; ОфертаЦенова оферта!

  


 

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката:"ДОСТАВКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА  НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА ЗА 2012 Г"

Необходими документи: изтегли Публична поканаДекларация; Оферта; Ценова оферта!