Институт по царевицата - Кнежа участва в Ден на кариерата в Аграрен Университет - Пловдив

ДЕН НА КАРИЕРАТАНа 17 април екип от Институт по царевицата – Кнежа взе участие в Ден на кариерата организиран от Аграрният университет в Пловдив.

Институт по царевицата в Кнежа, като водеща организация в изследването и развитието на царевичната култура, редовно участва в този форум, представяйки своите постижения и иновации. Сътрудничеството между академичните институции и специализирани изследователски центрове е от съществено значение за развитието на съвременното земеделие и предоставя на студентите ценен поглед към приложните науки.

Пред студентите от Аграрен университет – Пловдив, ИЦ-Кнежа презентира своята програмна акредитация на докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“ от професионално направление 6.1. „Растениевъдство“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина в Селскостопанската академия. Докторската програма, предлагана от института, е отлична стъпка за тези, които искат да допринесат за научните изследвания и иновациите в аграрния сектор. Участието на Института в Деня на кариерата подчертава значението на научните изследвания в аграрния сектор и възможностите за кариера, които той предлага. Това е пример за практическото приложение на академичните знания и умения, което е от съществено значение за развитието на квалифицирани специалисти, готови да отговорят на нуждите на съвременното земеделие.

В неформална обстановка, на обособен щанд на института, студентите се срещнаха с професионалисти, които работят върху реални проблеми и да научат повече за възможностите за стаж, работа и обучение в тази област.

Денят на кариерата в Аграрния университет в Пловдив е важен мост между теорията и практиката, който помага на студентите да направят първите стъпки към успешна професионална реализация в аграрния сектор