Доц. д-р В. Вълкова: Семепроизводство на царевица - българският опит в Институт по царевицата – Кнежа.

VV

“Няколко са стъпките в семепроизводството. Тази дейност изисква дълги години труд, Най-надежден е методът на възстановяване на фертилността. За да бъдат произведени по този начин хибридите се отделя много труд. Учените започват процес на привеждане на майките на стерилна основа, което отнема 6 до 8 години.  В Института воденето на селекция на царевица протича по класически методи. За създаването на един хибрид царевица са необходими около 15 години. За добър добив най-важна е селекцията. Повече от 80% от успеха се дължи на генетиката,останалата част от задачата изпълняват агротехниката и грижата към растенията с мероприятията отглеждане, поливане, торене и други.“ Споделя доц. д-р Валентина Вълкова, заместник директор на ИЦ- Кнежа.

Цялото интервю може да видите:Агротема в линка на Агро ТВ.

 

 

 

 

 

 

IMG 20230707 083738