През 2023 Институт по царевицата ще представи своите утвърдени и нови хибриди на четири Демонстративни участъка

DEMO 2023

  

И през 2023 г. българските фермери и зърнопроизводители ще могат да се запознаят отблизо с българската селекция царевични хибриди на ИЦ-Кнежа. За целта бяха засети четири демонстративни участъка в производствения участък на Институт по царевицата – Кнежа - 45 бр., ,,Център по внедряване ЕООД‘‘ гр. Кнежа - 20 бр., в Опитното поле ИЗС "Образцов Чифлик" – Русе - 10 бр. и в землището на ЕТ,, Стефан Георгиев – НИМ‘‘ - Разград - 24 бр.

Хибридите са от всички групи на зрялост ФАО 300-600+. Освен утвърдени и доказали своите качества ще бъдат представени и нови хибриди, които допълват богатото портфолиото на института.

Всички хибриди на ИЦ-Кнежа са устойчиви на болести и неприятели, стрес толерантни , отличаващи се с висока продуктивност.