Работно посещение в Институт по царевицата, Земун Поле, Белград, Р Сърбия от докторант ас. Б. Бачийска

ZP Beograd 2023

На 25.04.2023 г. докторант – ас. Борислава Бачийска бе на работно посещение в ИЦ – Земун поле, Белград. По време на срещите с колегите си д-р Йован Павлов - висш научен сътрудник и д-р София Божинович - висш научен сътрудник се обсъждиха прилагането на утвърдени селекционни методи при царевичните хибриди на мъжка стерилност, промяната в климатичните условия и влиянието върху вегетационния период.