"АГРА 2023" Златни медали и грамоти от конкурсите за иновации за Институт по царевицата

Kneja 649

На ХХ Национално Изложение „FoodTech-IТI’2023“, Институт по царевицата  е награден с 2- ва Златни медала като победител в категория „Нови сортове“ c новосъздадените си царевични хибриди Кнежа 649 и Кнежа 650А

Предложените хибриди са от най-търсените групи на зрялост, които могат да задоволят всяко търсене на земеделските производители. 

Създадени са при агроклиматични условия за страната, с всички промени в тях. Доказали своите качества и в сортоизпитване и признаване, те не отстъпват по биологични и стопански качества на чуждата селекция. 

 Кнежа 649

 Включен в Сортовата листа на Р България. Хибрид подходящ за зърно и силаж. Реализира добивния си потенциал при условия без напояване.

При трайно засушаване рязко се отличава от другите хибриди в късната група с по-добрата си продуктивност. При официалното изпитване в ИАСАС на три локации (Селановци, Бръшлен и Раднево) без напояване през 2018 г. е показал добив на зърно 955 кг/дка – 105,6% превишение спрямо официалните стандарти. През 2019 г. добивът му е 971 кг/дка – 108 % над стандартите. Средният му добив от 6 локации за 2 години е 953,2 кг/дка, като средното превишение на стандартите Кн М625 и Кн 683А е 107,5%. Варирането на добива му за периода е CV=10,5%, по-ниско от това на стандартите. Има много добре изразена екологична стабилност.

авторски колектив:проф. д-р Стефан Вълчинков, доц, д-р Пенка Вълчинкова

Кнежа 650А

Хибридът е последно поколение на Институт по царевицата – Кнежа. Признат след двугодишно изпитване, поради убедителни резултати от ЕК в ИАСАС през 2022 г. Подходящ е за производство на зърно и силаж, като реализира висок добив на зърно и зелена биомаса. Устойчив на икономически важни болести и неприятели по царевицата.

Създаден в актуални агроклиматични условия, устойчив на засушаване, преодоляващ негативното въздействие на високи температури и липса на валежи в критичните за царевицата периоди. Попълва портфолиото на ИЦ-Кнежа в направление зърно и силаж.

автор: ас. Красимир Павловски

331309185 1205637033663191 675507459793277448 n

 

Всички хибриди съчетават висока продуктивност и устойчивост към икономически важни болести и неприятели по царевицата

  

На КОНКУРС ЗА ИНОВАЦИИ в рамките на международната изложба АГРА 2023  - Институт по царевицата бе награден с диплом в категория "Сортови семена и посадъчен материал" за специалните хибриди царевица Кнежа pop 1 – пуклива царевица и Кнежа sweet 1 – захарна царевица.

  

Кнежа pop 1

  •       Хибридът дава много хубави, едри и хрупкави пуканки с добър търговски вид и много добри вкусови качества.
  •        Пуканките са кремаво бели, с овална форма, подходящи както за директна прясна консумация, така и за карамелизиране, глазиране и други кулинарни цели.
  •      Растенията на хибрида са едри, жизнени, високи 250-260см. с добри агрономически показатели – устойчиви на полягане, на важни болести по царевицата, като главня и фузариум, слабо братящи.
  •       Кочаните са едри, дълги 21-23см., с 14 реда зърна и 50 броя зърна в реда, което осигурява около 700 зърна в кочан. На едно растение се формират средно  по 1.3 броя стандартни кочани.
  •       Зърното е оранжево жълто, средно едро, твърдо. Обема на изпукване достига до около 43cm3/g зърно, при съотношение на изпукване 1 към 34. Характерно е, че пуканките добивани от него са с отличен вкус, нежност и търговски вид.
  •        Продуктивността на хибрида е стабилна – 550-600 кг/дка стандартно зърно при неполивни условия на отглеждане на посева.

            автор: доц. д-р Георги Йорданов

 

пуканки 2 

 

Кнежа sweet 1

НАЙ-НОВА БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ ЗАХАРНА ЦАРЕВИЦА

  •  Притежава отлични вкусови качества на зърното при варене и печене на кочаните. Подходящ е за свежа консумация и консервиране.
  • Много добър търговски вид на кочаните – едри, цилиндрични, 22-23 см дълги, 290-300гр. тежки, с едро златисто жълто зърно.
  • Растенията на хибрида са едри, жизнени, високи 240-250 см., устойчиви на полягане и слабо братящи. Изхранват средно по 1.3-1.4 броя кочани на растение.
  • Продуктивността е висока – над 5000 стандартни кочана от декар или над 1500кг. тегло на сурови кочани от декар. Растенията са жизнени и имат възможност да се отглеждат и при условия без напояване, което е проблем при повечето сортове захарна царевица. 

 автор: доц. д-р Георги Йорданов

 

 Кнежа sweet 1     viber image 2023-02-23 16-46-33-026