Доц. д-р Наталия Петровска от ИЦ – Кнежа: Предлагаме нови конкурентни хибриди и технологични решения

n.petrovska

В интервю за в. „Северозапад днес“ доц. д-р Наталия Петровска, директор на Института по царевицата (ИЦ) – Кнежа, представя възможностите и успеха на научното звено към Селскостопанска академия, като единствен институт у нас за селекция на тази култура в почти вековното му лидерство на пазара на царевични хибриди. „Гордеем се, че един малък колектив, създал над сто хибрида“, е реалистичната равносметка на доц. Петровска. 

По думите ѝ, настоящата година е поредното предизвикателство, с което Институтът по царевицата – Кнежа е в кондиция да се справи. За устойчивостта на колективните усилия на учените селекционери на неблагоприятни условия на предходната 2021 г. говори създадения за фермерите ни голям набор хибриди, собствено на Института производство - Кнежа 307, Снежа 317, Кнежа 435, Кнежа 461, Кнежа 564, Кнежа М625, Кнежа 683А, а от изнесено семепроизводство и Кнежа М611, Кнежа М613 и Кнежа М614. За всеки хибрид, предложен от ИЦ, са разработени конкретни, специфични агротехнически препоръки. „Едно такова технологично решение е така наречената „Система плюс“, с чието приложение се постига 8-10% увеличение на добива при царевицата, без допълнителни разходи, единствено чрез комбинирано (смесено) засяване на хибриди с близка вегетация и получени по схема на смесване в семепроизводството им“, дава пример доц. Петровска. 

Тя посочва и конкурентната цена от 6 лева за килограм на семената на ИЦ – Кнежа. Успоредно с това, „препоръките, които даваме, са научно обосновани. Те са доказани в практиката, достъпни и разбираеми“, уверява доц. Петровска, обосновавайки думите си с постигнатите високи резултати от земеделски производители на царевица у нас, ревностни ползватели на хибридите на Института.

Цялото интервю с доц. д-р Наталия Петровска четете в брой 9 (2022) на в. „Северозапад днес“: 

https://www.vratzadnes.com/19480651.html