Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“

 

erasmus

 

Информирамe ви, че в периода 20.12.2019 – 14.02.2020 г. Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“.

Съгласно Договор No 2019-1-BG-01-KA103-061642 между Селскостопанска академия и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за финансиране са следните дейности:

1. Мобилност на докторанти с цел обучение;
2. Мобилност на докторанти с цел практика/стаж;
3. Мобилност на служители с цел преподаване;
4. Мобилност на служители с цел обучение.

По Договор No 2019-1-BG-01-KA103-061642 Селскостопанска академия разполага със 110 мобилности по 7 дни (5 дни обучение/преподаване и 2 дни път) за преподаватели и служители и 9 мобилности по 3 месеца за докторанти.

Документите, свързани с кандидатстването, може да намерите на електронната страница на Селскостопанска академия, секция „ЕРАЗЪМ+“, подсекция “Администриране“.