Интервю на доц. д-р Наталия Петровска пред сп. Агробиотехника

 

Надяваме да върнем българските хибриди по нашите земи

Разговор с доц. д-р Наталия Петровска, Директор на Институт по царевица – Кнежа

Списание Агробиотехника, бр. 2 от 2019 г.

 

Надяваме да върнем българските хибриди по нашите земи

Представете себе си и Института по царевица - Кнежа.
Казвам се Наталия Петровска и съм директор на Института по царевица от миналата година. Основно дейността на нашия институт се изразява в селекция на царевични хибриди в различни направления на използване и различни групи на зрялост. До скоро бяхме ориентирани към по-късните групи, но напоследък земеделските производители проявяват голям интерес към ранната и средно ранна група хибриди, които по-рано освобождават площите. За това се ориентирахме да работим и в тези групи, както и да се създаваме стрес толерантни, адаптирани към променящи се климатични условия хибриди. 

Сега на АГРА бяхме отличени в Конкурса за иновации за трите ни нови хибридa Кнежа 317,461 и 560, с които участвахме. А на конкурса на Съюза на българските изложители в Категория царевичен хибрид победител стана хибридът Кнежа 317, за което получихме златен плакет. Така че имаме две награди в рамките на изложението и сме благодарни на журито за това високо признание. 

Какво предлагате на производителите?
Предлагаме от всички групи на зрялост и можем да задоволим всяко търсене на земеделските производители. Цената при нас е на една трета от цената на западните фирми. Голяма е конкуренцията на пазара на семена, но който е изпробвал нашите хибриди се връща отново за тях. Наблюдаваме един възроден интерес към българската селекция и се надяваме да върнем българските хибриди по нашите земи, което е и част от програмата ни за развитие на института. Планираме в бъдеще да увеличим и площите, за да може да правим семепроизводство на тези хибриди. 

Тази година празнуваме 95-годишен юбилей на института. Имаме създадени над 100 хибрида. Няма как да предложим всички, но 29 от тях поддържаме със сертификати в Патентно ведомство на Р. България. Но за да ги предложим на пазара ни трябват нови площи. Сега разполагаме с 2400 декара. По-голяма част от семепроизводството се прави от външни семепроизводители - наши партньори. Така че напоследък не можем да отговорим наистина на търсенето на хибриди, за това ще се постараем да увеличим нашето собствено производство, като разбира се ще продължим да работим с нашите партньори.

Към какви хибриди е насочена селекцията?
Селекцията работи към стрес толерантни хибриди. Много от селекционерите препоръчват отборът да има регионален характер и екологична насоченост, т.е. хибридите да се създават в тези типични условия, в които след това ще се отглеждат. В това отношение ние настина можем да отговорим на тези търсения на земеделските производители. Освен това нашите хибриди са устойчиви на икономически важните болести и неприятели, така че работим и в това направление. 

Освен това имаме и специални хибриди царевица – захарна, пуклива, бели царевици и високолизинови, като се надяваме да възродим и това направление, тъй като има възроден интерес от животновъдите към него и те се обръщат към нас. За това се надяваме да увеличим площите на българските хибриди. 

Какви други събития планирате?
Планираме да проведем два открити дни на територията на страната. Единият най-вероятно ще бъде в Плевенския регион, а другият в Разградския. Там ще разположим демонстративни полета и ще поканим земеделски производители, които да се убедят в качествата на българските хибриди. Освен това ще разположим още 6 демонстративни полета в различни региони, за да видят земеделските производители какво представляват хибридите при полски условия, а не само на брошура. 

Какво послание ще отправите към земеделците?
Призовавам всички земеделци да видят какво предлага българската селекция, не само по отношение на царевицата. Нашите семена са най-адаптирани и устойчиви към условията на страната, за това нека да бъдат поне малко родолюбци, за да върнем българската селекция на нашите земи.