Програми на кандидатите за директори на ИЦ-Кнежа

Конкурс за директор на ИЦ-Кнежа, обявен съгласно Заповед №  РД–07-43/24.04.2018 г 2018 г. на Председателя на ССА.

Програми на кандидатите за директори на ИЦ-Кнежа

 

проф. д-р Монко Иванов Нанков

 

доц. д-р Наталия Христова Петровска;