Златен медал и диплом за хибрид Кнежа 560 от Десетото национално изложение „Изобретения, Трансфер, Иновации - ИТИ'2017“

От 01-ви до 03-ти ноември, 2017 г. в Националния дом на техниката, гр. София се проведе Десетото национално изложение „Изобретения, Трансфер, Иновации - ИТИ'2017“, организирано от Съюза на изобретателите в България и под патронажа на Министерството на образованието и науката.

Форумът бе открит от председателя на Съюза на изобретателите в България д-р инж. Марио Христов. На събитието присъстваха чл. кор. Кастадин Ганев – зам. председател на БАН, д-р Офелия Цонкова – зам. председател на Патентно ведомство, доц. д-р Здравка Петкова – гл. научен секретар на ССА, инж. Марин Антонов – гл. секретар на ФНТС, изложители, спонсори, гости и членове на СИБ.

В изложението бяха представени 52 нови разработки, открития и сортове, разпределени в десет категории.

Институтът по царевицата, гр. Кнежа се представи с три нови хибрида - Кнежа 461 от средноранната, Кнежа 560 и Кнежа 561 от среднокъсната група на зрялост.

Хибридът Кнежа 560 с автор доц. д-р Валентина Вълкова и колектив бе удостоен със Златен медал, а на всеки съавтор бе връчен Диплом за разработката му.

IMG 1097

  23157755 10210422440346745 1236470143 o   

 23376319 1961783914109620 2182349085273535541 n  IC-Kneja 461 Kneja 560 Kneja 561