Трансграничен проект „RINNO – модел за повишаване на ползите от трансграничното сътрудничество между България и Румъния

 

На 10 юни 2015 година конферентната зала на хотел „Ростов” за втори път стана спирка на каравана „Иновации”  по трансграничния проект „RINNO – модел за повишаване на ползите от трансграничното сътрудничество между България и Румъния чрез използване на научно-развойна и изследователска дейност и иновации”, изпълняван съвместно от Министерството на образованието и науката – България и Министерството на образованието, науката и изследванията – Румъния.

Събитието започна в 11 часа с представяне на резултатите, събрани от проучването на нужди, възможности, предложения по време на първия тур на караванните събития, проведен месец по-рано.

Благодарение на мнения и предложение, събрани чрез анкети и обсъждания в десетки градове на Северна България и Източна Румъния, са очертани основните приоритети и области за действие на Трансграничната иновационна стратегия.

Документът ще бъде готов до края на месец октомври т.г. и ще бъде подложен на обществено разглеждане и обсъждане, преди да бъде приет като официален.

В град Плевен в дебатите се включиха представители на неправителствени организации, местната публична власт, бизнеса, Институт по лозарство и винарство и Институт по царевицата – Кнежа.

Представянето на рамката на Трансграничната иновационна стратегия беше съпътствано от изложение на иновативни продукти и от В2В срещи между присъстващите.