Участие ИЦ-Кнежа в АГРА 2014

 

АГРА, 2014 година. Представени са 17 хибрида на Институт по царевицата - Кнежа, от различни групи на зрялост и в различни направления. Кнежа 310 и Кнежа 546 са новите предложения на Института към земеделлските производители. 

Изключителен интерес от страна на производителите беше проявен към хибридите ни от средно ранната група на зрялост за производство на зърно. Хибридите ни, подходящи за силаж са сред предпочитаните от българските фермери, търсенето е огромно, което говори за възродено животновъдство в страната. Специално внимание беше отделено на захарни, пукливи и бели царевични хибриди и приложението им в хранително-вкусовата промишленост. 

 

  DSC07615-1    DSC07631-1

DSC07640-1    DSC07646-1

0829-1