Нови хибриди

КНЕЖА 560

ПРОСТОЛИНЕЕН СРЕДНО КЪСЕН ХИБРИД

FАО 500-600

 Вегетационен период

Достига зрялост за 120-125 дниKn 560-1-1

Растения

Високи – 280-300 см.

Устойчиви на полягане.

Кочани

Цилиндрични

Дължина – 24-25 см.

Брой редове – 16-18

Височина на залагане на кочана – 120-130 см.

Зърно

Конски зъб, жълто

Вретено

Червено

Продуктивност

Интензивен тип. Високопродуктивен.

 Оптимална гъстота:

Без напояване – 5500 р/дка

С напояване – 6500 р/дка.


КНЕЖА 461 

ПРОСТОЛИНЕЕН СРЕДНО РАНЕН ХИБРИД

FАО 400-500

Вегетационен период

Достига зрялост за 115-120 дни

Растения

Високи – 260-280 см.

Устойчиви на полягане.

Kn 461-2-1Кочани

Цилиндрични

Дължина – 20-22 см.

Брой редове – 16-18

Височина на залагане на кочана – 110-120 см.

Зърно

Конски зъб, жълто

Вретено

Червено

Продуктивност

Интензивен тип. Високопродуктивен.

Оптимална гъстота:

Без напояване – 6000 р/дка

С напояване –7000 р/дка.

  


КНЕЖА 561

ДВУЛИНЕЕН СРЕДНОКЪСЕН ХИБРИД

FАО 500-600

 Вегетационен период

Достига зрялост за 120-125 дни

 Растения

Високи – 280-300 см.

Устойчиви на полягане.Kn 561-1-1

Кочани

Цилиндрични

Дължина – 25-26 см.

Брой редове – 18-20

Височина на залагане на кочана – 110-120 см.

Зърно

Конски зъб, жълто

Продуктивност

Интензивен тип.

Добив 

Без напояване – до 1139 кг/дка

С напояване – 1350 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 5000 р/дка

С напояване – 6500 – 7000 р/дка.

Устойчив на икономически важните болести и неприятели.

 


КНЕЖА 310

 FAO 300-400

 Вегетационен период

Достига зрялост за 105-110 дни.

Растения

Kneja 310

Средно високи, здрави, неполягащи.

Кочани

Дължина 19* см. Брой редове 16-18.

Форма – конично – цилиндрична.

Зърно

Жълто, тип конски зъб.

 Продуктивност и оптимални условия

Добив: без напояване  - 800 - 1000 кг/дка,

с напояване – 970-1100 кг/дка.

Оптимална гъстота: без напояване - 6000 р/дка,

Маса на 1000 зърна – 310 g.

   


КНЕЖА 307

ФАО 300-400

 Вегетационен период

Достига зрялост за 110 дни.

Растения

Средно високи, здрави, неполягащи.

Кочани

Дължина 21 см. Брой редове 18.

Форма – конично – цилиндрична.

Зърно

Жълто, тип конски зъб.

Продуктивност и оптимални условия

Добив: без напояване  - 800 - 1000 кг/дка, с напояване – 1200 - 1500 кг/дка.

Оптимална гъстота: без напояване - 6000 р/дка, с напояване - 6800 р/дка.