Нови хибриди

Kneja 576-2

 Кнежа 576

Растенията са високи, здрави  и неполягащи. Изметляването е ранно и средно ранно, с почти пълно съвпадение с изсвиляването. Липсва антоцианово оцветяване на плевите и свилата. Кочанът е конично-цилиндричен, с червено вретено. Зърното е зъбовидно, тип конски зъб, с жълт цвят на гръбната страна.

Хибридът съчетава висока продуктивност с устойчивост към икономически важни болести и неприятели по царевицата. Сухоустойчив е. Вегетационен период – 115-120 дни. 

Подходящ е за отглеждане при сухи и поливни условия за зърно и силаж. 

 

 

 


  

Kneja 652

Кнежа 652

Късен хибрид царевица – група над 600 по ФАО, предназначен за производство на зърно, силаж и биогаз

 Поради убедително превъзходство на добива на хибрид Кн 652 над този на стандартите в ИАСАС, хибридът е признат след двугодишно изпитване

Подходящ за екстензивно и интензивно производство

Хибрид за ранна сеитба (10°С на почвата), с бърз начален темп на развитие

Здраво, високо (260-280 см), добре облистено стъбло (13-15 бр.), устойчиво на полягане

Добър синхрон в цъфтежа на репродуктивните органи (ASI = 0-2)

Компактни, едри кочани с дължина 24-25 см, брой редове 16, брой зърна в ред 50-52 (800-832 зърна на кочан), тегло на зърно от кочана – 230 гр., дължина на зърното 10-12 мм

Маса на 1000 семена – 273,5 гр.

Хектолитрово тегло – 75 кг/хл.

Рандеман – 84-85%

Бързо изпускане на влагата от зърното при достигане на физиологична зрялост, подходящ за механизирано прибиране

Високи качествени показатели на зърното и силажа – съдържание на протеин в зърното 10,38-10,43%; скорбяла – 68,01%; фибри – 2,07%;

Устойчив на икономическите важни болести при царевицата - листен пригор (Helminthosporium turcicum), обикновена главня (Ustilago zea), фузариоза по стъблото и кочана (Fusarium ssp.)

Подходящ за включване в Система „Плюс“ с всички късни хибриди, за повишаване на добива на зърно от единица площ

Препоръчителна гъстота на отглеждане

При неполивни условия – 5000-5200 раст/дка

При поливни условия – 6300-6500 раст/дка

Със заповед № РД 12-2/15.03.2023 г. Министъра на земеделието утвърди признаването и вписването в Официалната сортова листа на Република България на хибрид на  Кнежа 652.

Хибридът е създаден в Институт по царевицата – Кнежа от  доц. д-р. Валентина Вълкова и доц. д-р Наталия Петровска

 Притежава сертификат №11294 от 25.01.2024 г. на Патентно ведомство на Република България.

 


 

Кнежа 653

 Кнежа 653 

Средно късен  до късен, ФАО 550, хибрид царевица за фуражно зърно.

Изпуска бързо влагата на зърното и достига навреме до стандартна влага на зърното, подходящ за механизирано прибиране.

Растения - високи, здрави, над 3м (310см), устойчиви на полягане, добре облистени с дълги (100см) и широки (12см) листа, с голяма фотосинтезираща листна площ (над 8000см2)  -  подходящи за силаж и цяло растенийно прибиране.

При естествени условия на отглеждане устойчив на главня –Ustilago zeae и фузариум – Fusarium graminearum, стъблено и кореново гниене.

Многоредови , цилиндрични кочани – 18 реда  х 45 зърна в ред, или 810 зърна в кочан. Средния брой кочани на едно растение достига 1.2 броя, което осигурява компенсаторни възможности на посева при по-ниски гъстоти на отглеждане. 

Зърното е едро, дълбоко, лесно се оронва от вретеното с високо хектолитрово тегло – 76 kg/hl.

Рандемана на зърно от кочана е висок – достига  84-85%.

 Продуктивност. Резултатите от изпитването, при неполивни условия, на реалните продуктивни възможности на хибрида в ИАСАС за 2021г.  показват че той превишава средния стандарт от опита със 105,8%. и от него са получени около 1000кг/дка стандартно зърно при неполивни условия на отглеждане.

Има възможности да се отглежда при п

о-ниски гъстоти, за икономия на семена.

Качество на зърното . Повишено белтъчно съдържaние на зърното – 9.9 – 10%. Резултатите от Химически анализ за съдържание на протеин в зърното на новия хибрид царевица Кнежа 653 показва, че той е с по-високо белтъчно съдържание от някои други търговски хибриди (Таблица 1.) Подходящ за силаж и цяло растенийно прибиране.

Таблица 1.

Химически анализ за съдържание на протеин в зърното на новия хибрид царевица Кнежа 653 и някои търговски хибриди  царевица, осъществен с помощта на апарат Sup NIR -2700 SERIES, през 2023 година в Института по царевицата - Кнежа.

Анализиран

Хибрид

Съдържание на Протеин

(%)

В % към

Р9903

( Стандарт1)

В % към

Кнежа 435

(Стандарт 2)

Р9903  - ( Стандарт1)

8.5

-

89.5

Кнежа 435 -  (Стандарт 2)

9.5

111.8

-

 Кнежа 653

 9.9 – 10.0

 116.5

 104.2

 

 


 

Kneja pop 1 - 2

Kneja pop 1

Кнежа pop 1

Хибридът дава много хубави, едри и хрупкави пуканки с добър търговски вид и много добри вкусови качества. 

Пуканките са кремаво бели, с овална форма, подходящи както за директна прясна консумация, така и за карамелизиране, глазиране и други кулинарни цели.

Растенията на хибрида са едри, жизнени, високи 250-260см. с добри агрономически показатели – устойчиви на полягане, на важни болести по царевицата, като главня и фузариум, слабо братящи.

Кочаните са едри, дълги 21-23см., с 14 реда зърна и 50 броя зърна в реда, което осигурява около 700 зърна в кочан. На едно растение се формират средно  по 1.3 броя стандартни кочани.

Зърното е оранжево жълто, средно едро, твърдо. Обема на изпукване достига до около 43cm3/g зърно, при съотношение на изпукване 1 към 34. Характерно е, че пуканките добивани от него са с отличен вкус, нежност и търговски вид.

 Продуктивността на хибрида е стабилна – 550-600 кг/дка стандартно зърно при неполивни условия на отглеждане на посева.

  


 

Kneja sweet 1 Кнежа sweet 1

Хетерозисният хибрид захарна царевица Кнежа sweet 1 е най-нова Българска селекция захарна царевица за храна на хората. Притежава отлични вкусови качества на зърното при варене и печене на кочаните. Подходящ е за свежа консумация и консервиране.

Растенията на хибрида са едри и жизнени. Височината достига 240-250 сантиметра. Устойчиви са на полягане и са с малко странични разклонения ( братя), което е проблем при повечето захарни царевици. Изхранват средно по 1.3-1.4 броя кочани на растение.

Кочаните са с  много добър търговски вид – едри, цилиндрични, броя на редовете е 14-16. Достигат 22-23 сантиметра  дължина и  290-300 грама тежина, с едро златисто жълто зърно.

Зърното е златисто жълто, едро, захарен тип. Има отлични вкусови качества при варене, печене и консервиране.

Продуктивността е висока – над 5000 стандартни кочана от декар или над 1500кг. тегло на сурови кочани от декар. Растенията са жизнени и имат възможност да се отглеждат и при условия без напояване, което е проблем при повечето сортове захарна царевица.