Кнежа 307
Кнежа 310
Кнежа 317
Кнежа 320
Кнежа 435
Кнежа 442
Кнежа 461
Кнежа 509
Кнежа 511
Кнежа 517
Кнежа 560
Кнежа 546
Кнежа 561
Кнежа 564
Кнежа 565
Кнежа 595
Кнежа 613
Кнежа 614
Кнежа 619
Кнежа 629
Кнежа 683А
Кнежа M611
Кнежа M625
Кнежа 648

Хибриди в официалната сортова листа - 2022

Списък на хибридите в Официална сортова листа - 2022

Кнежа 307; Кнежа 310; Кнежа 317; Кнежа 320; Кнежа 435; Кнежа 442; Кнежа 461; Кнежа 509; Кнежа 511; Кнежа 517; Кнежа 546; Кнежа 549; Кнежа 560; Кнежа 561; Кнежа 564; Кнежа 565; Кнежа 568; Кнежа 570А; Кнежа 571; Кнежа 572; Кнежа 573; Кнежа 595; Кнежа М611; Кнежа 613; Кнежа 614; Кнежа 619; Кнежа 620; Кнежа 621;  Кнежа М625; Кнежа 629; Кнежа 648; Кнежа 649; Кнежа 651; Кнежа 683А; Кнежа 2su; Кнежа 3su; Кнежа Пуклива 1Б; Кнежа Захарна 1

  

Официална сортова листа на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове растения, признати за сертифициране и търговия на територията на република България 2022

Official variety list of varieties of agricultural and vegetable plant species accepted for certification and marketing in territory of the republic of Bulgaria 2022