Кнежа 307
Кнежа 310
Кнежа 317
Кнежа 320
Кнежа 435
Кнежа 442
Кнежа 461
Кнежа 509
Кнежа 511
Кнежа 517
Кнежа 560
Кнежа 546
Кнежа 561
Кнежа 564
Кнежа 565
Кнежа 595
Кнежа 613
Кнежа 614
Кнежа 619
Кнежа 629
Кнежа 683А
Кнежа M611
Кнежа M625
Кнежа 648

Хибриди в официалната сортова листа - 2024

Списък

на хибриди за вписване в списък А на Официалната сортова листа за 2024 г. на Република България

 

1.Кнежа 307

2.Кнежа 310

3.Кнежа 317

4.Кнежа 320

5.Кнежа 435

6.Кнежа 442

7.Кнежа 461

8.Кнежа 509

9.Кнежа 511

10.Кнежа 517

11.Кнежа 546

12.Кнежа 560

13.Кнежа 561

14.Кнежа 564

15.Кнежа 565

16.Кнежа 568

17.Кнежа 570А

18.Кнежа 571

19.Кнежа 572

20.Кнежа 573

21.Кнежа 575

22.Кнежа 576

23.Кнежа 613

24.Кнежа 614

25.Кнежа 619

26.Кнежа 620

27.Кнежа 621

28.Кнежа 629

29.Кнежа 648

30.Кнежа 649

31.Кнежа 650А

32.Кнежа 651

33.Кнежа 652

34.Кнежа 653

35.Кнежа 683 А

36.Кнежа М611

37.Кнежа М625

 

 

Списък

на хибриди за вписване в списък Б на Официалната сортова листа за 2024 г. на Република България

1.Кнежа 2 Su

2.Кнежа Пуклива 1Б

3.Кнежа Захарна 1

4.Кнежа pop 1

5.Кнежа sweet 1

 

Официална сортова листа на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове растения, признати за сертифициране и търговия на територията на република България 2023

Official variety list of varieties of agricultural and vegetable plant species accepted for certification and marketing in territory of the republic of Bulgaria 2023