ФАО 500-599


КНЕЖА 509

ФАО 500 – 600.

Вегетационен период – 125-130 дни.Kneja 509

Височина на растенията –  260-270см., здрави, неполягащи.

Дължина на кочана – 22-24 см.

Брой редове – 14-16.

Зърно – жълто на цвят, тип конски зъб.

Добив:

Без напояване – 1100 кг/дка,

С напояване – до 1400 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 4500р/дка,

С напояване –    6500р/дка.

 

КНЕЖА 511

ФАО 500 – 600.

Вегетационен период –  средно късен, междулинеен хибрид.Kneja 511

Височина на растенията – средно високи.

Дължина на кочана –  ?.

Брой редове – 18-20.

Зърно –  зъбовидно, жълто на цвят, гръбната страна е жълта до леко оранжева.

Добив:

Без напояване – 1200-1300 кг/дка,

С напояване –  над 1450 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 4500р/дка,

С напояване – 6500р/дка.

 

КНЕЖА 517

ФАО 500 – 600.

Вегетационен период – ? дни.Kneja 517

Височина на растенията –200-220см. средно високи.

Дължина на кочана – ? см.

Брой редове – 16-18.

Зърно – зъбовидно,с  жълта връхна част.

Добив:

Без напояване –1200 кг/дка,

С напояване –   1500 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 4500р/дка,

С напояване –    6500р/дка.

*Три линеен хибрид

 

КНЕЖА 546

ФАО 500 – 600.

Вегетационен период – 125-130 дни.Kneja 546

Височина на растенията – здрави, неполягащи.

Дължина на кочана – ? см.

Брой редове – 14-16.

Зърно – жълта връхна част, тип зъбовидно.

Добив:

Без напояване – 1100 - 1400 кг/дка,

С напояване – 1400 – 1600 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 4500р/дка,

С напояване –    6500р/дка.


  

КНЕЖА 549

ФАО 500 – 600.

Вегетационен период – 118-126 дни.Kneja 549

Височина на растенията –260см. средно високи.

Дължина на кочана – ? см.

Брой редове –16-18.

Зърно – зъбовидна форма, жълт връх и жълто-оранжева гръбна част.

Добив:

Без напояване – 1300 кг/дка,

С напояване –    1500 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 4500р/дка,

С напояване –    6500р/дка.


 

КНЕЖА 560

ФАО 500 – 600.

Вегетационен период – 120-125 дни.hybrid Kneja 560

Височина на растенията – 280-300см., здрави, устойчиви на полягане.

Дължина на кочана – 24-25 см.

Брой редове – 16-18.

Зърно –  жълто на цвят, тип конски зъб.

Добив:

Високо продуктивен.

Интензивен тип.

Оптимална гъстота:

Без напояване – 5500р/дка,

С напояване – 6500р/дка.


  

КНЕЖА 561

ФАО 500 – 600.

Вегетационен период – 120-125 дни.Kn 561-1

Височина на растенията –             280-300см., здрави, неполягащи.

Дължина на кочана – 25-26 см.

Брой редове – 18-20.

Зърно – жълто на цвят, тип конски зъб.

Добив:

Без напояване – до 1139 кг/дка,

С напояване – 1350 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 5000р/дка,

С напояване – 6500 – 7000р/дка.


  

КНЕЖА 564

ФАО 500-600

Вегетационен период – 125  дни.

Kneja 564

Височина на растенията – високи 280  см, неполягащи.

Дължина на кочана – 22 см.

Брой редове – 16

Зърно –  жълто на цвят, тип конски зъб

Добив:

Без напояване – 1400 кг/дка,

С напояване – 1600 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 5000-5500 р/дка,

С напояване – 6500-7000 р/дка.


  

КНЕЖА 565

ФАО 500-600

Вегетационен период – 125-130 дни.Kneja 565

Височина на растенията – високи 200-220 см, неполягащи.

Дължина на кочана – 25см.

Брой редове – 14-16

Зърно –  жълто на цвят, тип конски зъб

Добив:

Без напояване – 1100 кг/дка,

С напояване – 1350 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 5500 р/дка,

С напояване – 6500 р/дка.


  

КНЕЖА 595

 ФАО 500 – 600.

Вегетационен период – 125-130 дни.Kn 595

Височина на растенията – 295-300см., здрави, неполягащи.

Дължина на кочана – 22-24 см.

Брой редове – 16.

Зърно – жълто на цвят, тип конски зъб.

Добив:

Без напояване – 900 - 1000 кг/дка,

С напояване – 1100 – 1200 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 4500 – 4800р/дка,

С напояване – 5000 – 5500р/дка.