Кратък исторически преглед от създаването на Института до наши дни

 

Личности с особен принос за развитието на Института и на цялата земеделска наука.

 -         Акад. Христо Даскалов – директор на станцията в Кнежа през 1931 – 1932 г. световно известен учен, генетик, по-късно зам. председател на БАН, председател на АСН (1966-1972) и пръв ректор на ВСИ – Пловдив.

 -         Чл. Кор. Исай Георгиев – ръководител на научния колектив от Станцията по животновъдство, създал породата свине "Голяма бяла българска", по-късно декан на Зоотехническия факултет на ВСИ – София.

 -         Проф. Кирил Киряков – директор на Института в перода 1955-1956 г., по-късно виден университетски преподавател, ръководител през 50-те години на миналия век на научната група по царевицата, от която се раждат плеада учени-селекционери като: Владимир Вълчинков, Атанас Севов, Никола Томов, Григорий Найденов, Трифон Георгиев, Панайот Станев, Гено Телкиев и др.

 -         Акад. Никола Томов – учен и селекционер, най-дълггодишен директор на Института по царевицата (от 1978 до 1991), през който период научното звено има най-голямо развитие и творчески постижения.

 -         През периода 1959-1963 г. в Кнежа като млад сътрудник работи Тодор Рачински, по-късно директор на Добруджанския институт в Генерал Тошево, най-талантливият български селекционер при пшеницата, чийто сортове имат световно признание.