Международно сътрудничество


ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДВУСТРАННА И МНОГОСТРАННА ОСНОВА

  • Научно-техническо сътрудничество с Националния Земеделски научно-изследователски институт, Фундуля, Румъния.
  • Научно-техническо сътрудничество с Институт по царевицата “Земун Поле”, Белград, Сърбия.
  • Научно-техническо сътрудничество с Хейлонгиан, Академия на Селскостопанските науки, Харбин, НР Китай.

 

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

Каталог нови хибриди царевица 2021/2022