Текущи процедури

Информирам Ви, че в периода 2 - 20 октомври 2023 г., Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+" за останалите неусвоени средства по Договор No
2022-1-BG01-KA131-HED-000055751.
Съгласно договора между ССА и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за финансиране са следните дейности:
1. Мобилност на докторанти с цел обучение;
2. Мобилност на докторанти с цел практика/стаж;
3. Мобилност на служители с цел преподаване;
4. Мобилност на служители с цел обучение.
Общата продължителност на периода на мобилността за преподаване/обучение на служители не може да надвишава 7 дни (5 дни обучение/преподаване и 2
дни път),
При мобилност с цел преподаване трябва да бъде спазено условието от минимум 8 часа преподавателска дейност на седмица (или за по-кратък
период), като програмата и часовете се записват в заявлението.
Планираните дейности по настоящия прием следва да бъдат осъществени най-късно до края на месец март 2024 година.
Моля в заявленията да посочвате личните си банкови сметки, по които да бъдат превеждани средствата по Програмата, а не служебните сметки на
структурните звена.
Заявленията са по образец и се подават в ЦА на ССА само на хартиен носител.
Част от новите и по-важни моменти, свързани с предстоящия прием на заявления за участие в мобилности, са следните:
1. До 20% от одобрената сума по Договор No
2022-1-BG01-KA131-HED-000055751 може да се ползва за осъществяване на
мобилности в партньорски страни - Великобритания, Швейцария, Фарьорски острови, Андора,Монако, Сан Марино, Ватикана, Албания,Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора,Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия,Молдова, Украйна, Алжир, Египет, Израел,Йордания, Ливан, Либия, Мароко,Палестина, Сирия, Тунис, Русия,Афганистан, Бангладеш, Бутан,Камбоджа,Китай, Кореа, Индия, Индонезия, Лаос,Малайзия, Малдиви, Монголия, Непал,Мианмар, Пакистан, Филипини, Шри Ланка,Тайланд, Виетнам, Казахстан, Киргистан,Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан,Аржентина,
Боливия, Бразилия, Колумбия,Коста Рика, Куба, еквадор, Ел Салвадор,Гватемала, Хондурас, Мексико,Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу,Венецуела, Иран, Ирак, Йемен, ЮАР,държавите от Африка, Карибите иТихоокеанския басейн, Бахрейн, Кувейт,Оман, Катар, Саудитска Арабия, ОАЕ,Австралия, Бруней, Канада, Чили, Хонг Конг, Япония, Корея, Макао,Нова Зеландия, Сингапур, Тайван, САЩ, Уругвай
2. Право на участие в мобилност на едно лице се предоставя САМО ВЕДНЪЖ за срока на Договор No 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, без значение от
вида на мобилността;
3. Структурните звена към ССА не са ограничени в броя на мобилностите, но в случай на мобилност в една и съща приемаща организация за един и
същи период от време, то броят на участниците от едно и също структурно звено се ограничава до трима представители на звеното;
4. Мобилност в една и съща държава, без значение от приемащата организация, се ограничава до 2 мобилности на служител в рамките на три години - текущата и две предходни (Това условие трябва да е спазено към датата на кандидатстване, а не е съобразено с планирания период за осъществяване на мобилността);
5. При осъществяване на мобилност с цел преподаване, от служителите се изисква владеене на договорения с приемащата организация работен език на ниво най-малко В2 съгласно Европейската езикова рамка, което следва да бъде удостоверено и ясно упоменато в съответния документ (Документ, от който не е видно нивото на владеене на чуждия език, няма да се приема и
заявлението ще бъде отхвърлено).

Документите, свързани с кандидатстването, администрирането и оценката на
подадените заявления за участие в мобилности, може да намерите на
електронната страница на Селскостопанска академия, секция „ЕРАЗЪМ+" -
https://agriacad.bg/bg/science-and-education/administration.

 


 

Информирам Ви, че в периода  7 август – 15 септември 2023 г., Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“ по нов Договор No 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751.
Съгласно договора между ССА и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за финансиране са следните дейности:

1.    Мобилност на докторанти с цел обучение;
2.    Мобилност на докторанти с цел практика/стаж;
3.    Мобилност на служители с цел преподаване;
4.    Мобилност на служители с цел обучение.

Общата продължителност на периода на мобилността за преподаване/обучение на служители не може да надвишава 7 дни (5 дни обучение/преподаване и 2 дни път), имайте го предвид, когато попълвате заявленията си.
При мобилност с цел преподаване трябва да бъде спазено условието от минимум 8 часа преподавателска дейност на седмица (или за по-кратък период), като програмата и часовете се записват в заявлението.
Планираните дейности по настоящия прием следва да бъдат осъществени най-късно до края на месец март 2024 година.

Заявленията са по образец и се подават в ЦА на ССА само на хартиен носител.

Част от новите и по-важни моменти, свързани с предстоящия прием на заявления за участие в мобилности, са следните:

1. До 20% от одобрената сума по Договор No 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751 може да се ползва за осъществяване на мобилности в партньорски страни - Великобритания, Швейцария, Фарьорски острови, Андора, Монако, Сан Марино, Ватикана, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна, Алжир, Египет, израел, Йордания, Ливан, Либия, мароко, Палестина, Сирия, Тунис, Русия, Афганистан, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Китай, Кореа, Индия, Индонезия, Лаос, Малайзия, Малдиви, Монголия, Непал, Мианмар, Пакистан, Филипини, Шри Ланка, Тайланд, Виетнам, Казахстан, Киргистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Аржентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Куба, еквадор, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Венецуела, Иран, Ирак, Йемен, ЮАР, държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудитска Арабия, ОАЕ, Австралия, Бруней, Канада, Чили, Хонг Конг, Япония, Корея, Макао, Нова Зеландия, Сингапур, Тайван, САЩ, Уругвай

2. Право на участие в мобилност на едно лице се предоставя САМО ВЕДНЪЖ за срока на Договор No 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, без значение от вида на мобилността;

3. Структурните звена към ССА не са ограничени в броя на мобилностите, но в случай на мобилност в една и съща приемаща организация за един и същи период от време, то броят на участниците от едно и също структурно звено се ограничава до трима представители на звеното;

4. Мобилност в една и съща държава, без значение от приемащата организация, се ограничава до 2 мобилности на служител в рамките на три години – текущата и две предходни;

5. При осъществяване на мобилност с цел преподаване, от служителите се изисква владеене на договорения с приемащата организация работен език на ниво най-малко В2 съгласно Европейската езикова рамка, което следва да бъде удостоверено и ясно упоменато в съответния документ (Документ, от който не е видно нивото на владеене на чуждия език, няма да се приема и заявлението ще бъде отхвърлено).


Документите, свързани с кандидатстването, администрирането и оценката на подадените заявления за участие в мобилности, може да намерите на електронната страница на Селскостопанска академия, секция „ЕРАЗЪМ+“https://agriacad.bg/bg/science-and-education/administration.

 


 

В периода 16 януари – 17 февруари 2023 г., Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“.

Съгласно Договор No 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303 между ССА и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за финансиране са следните дейности:

1. Мобилност на докторанти с цел обучение;
2. Мобилност на докторанти с цел практика/стаж;
3. Мобилност на служители с цел преподаване;
4. Мобилност на служители с цел обучение.

Общата продължителност на периода на мобилността за преподаване/обучение на служители не може да надвишава 7 дни (5 дни обучение/преподаване и 2 дни път), имайте го предвид, когато попълвате заявленията си.

 Документите, свързани с кандидатстването, може да намерите на електронната страница на Селскостопанска академия, секция „ЕРАЗЪМ+“, подсекция “Администриране“.

 https://agriacad.bg/bg/science-and-education/administration/documents

Заявленията (по образец) се подават в ЦА на ССА само на хартиен носител.

 


 

В периода 08 август - 16 септември 2022 г. Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“.

 Съгласно Договор No 2021-1-BG-01-KA131-HED-000003303 между ССА и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за финансиране са следните дейности:

 1. Мобилност на докторанти с цел обучение;

 2. Мобилност на докторанти с цел практика/стаж;

 3. Мобилност на служители с цел преподаване;

 4. Мобилност на служители с цел обучение.

 Документите, свързани с кандидатстването, може да намерите на електронната страница на Селскостопанска академия, секция „ЕРАЗЪМ+“, подсекция “Администриране“.

 https://agriacad.bg/bg/science-and-education/administration/documents

Заявленията (по образец) се подават в ЦА на ССА само на хартиен носител

 


 

Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“ в периода  26 юли – 30 септември, 2021 година.

Съгласно Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128 между ССА и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за финансиране са следните дейности:

1. Мобилност на докторанти с цел обучение;
2. Мобилност на докторанти с цел практика/стаж;
3. Мобилност на служители с цел преподаване;
4. Мобилност на служители с цел обучение.

Планираните дейности следва да бъдат осъществени най-късно до края на месец септември, 2022 година.

По Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128 Селскостопанска академия разполага със 120 места за мобилности на служители с цел обучение/преподаване и 10 мобилности за докторанти. Броят на мобилностите е индикативен и е възможно да се променя в зависимост от получените заявления и реализираните дейности.

Документите, свързани с кандидатстването, може да намерите на електронната страница на Селскостопанска академия, секция „ЕРАЗЪМ+“, подсекция “Администриране“.

Заявленията се подават в ЦА на ССА само на хартиен носител.


Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“ в периода  29 март – 14 май, 2021 година.

Съгласно Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128 между ССА и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за финансиране са следните дейности:

1. Мобилност на докторанти с цел обучение;
2. Мобилност на докторанти с цел практика/стаж;
3. Мобилност на служители с цел преподаване;
4. Мобилност на служители с цел обучение.

Планираните дейности следва да бъдат осъществени най-късно до края на месец септември, 2022 година.

По Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128 Селскостопанска академия разполага със 120 места за мобилности на служители с цел обучение/преподаване и 10 мобилности за докторанти. Броят на мобилностите е индикативен и е възможно да се променя в зависимост от получените заявления и реализираните дейности.

Документите, свързани с кандидатстването, може да намерите на електронната страница на Селскостопанска академия, секция „ЕРАЗЪМ+“, подсекция “Администриране“.

Заявленията се подават в ЦА на ССА само на хартиен носител.