Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“.

13-01-2023 Hits:44 Новини

Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“.

      В периода 16 януари – 17 февруари 2023 г., Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“.Съгласно Договор No 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303 между ССА и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за финансиране са следните дейности:1. Мобилност на докторанти с цел обучение;2. Мобилност на докторанти с цел практика/стаж;3. Мобилност на служители с...

ДОВЕРИЕТО И ПОДКРЕПАТА НА ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ СА НАЙ-ЦЕННИ ЗА НАС!

03-10-2022 Hits:203 Новини

ДОВЕРИЕТО И ПОДКРЕПАТА НА ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ СА НАЙ-ЦЕННИ ЗА НАС!

  Интервю на доц. д-р Н. Петровска пред "Агровестник" - брой 38-ми (1479) от 29/09/2022   Водени от всичко това, работим още по-усилено и през 2023 г. ще предложим на земеделските производители 8 нови хибрида царевица – посочи в интервю за „Агровестник“ доц. д-р Наталия Петровска, директор на Института по царевицата в Кнежа. -Доц. Петровска, представете се на нашите читатели, откога сте директор на института, в какво направление работите? -Доц. д-р съм в направление „Селекция и семепроизводство на културните растения“, а по професия съм агромом „Растителна защита“. Възпитаник съм на АУ Пловдив. Директор съм на Институт по царевицата – Кнежа от 01.08.2018 г. след избор на конкурсен принцип. Автор и съавтор съм на 5 хибрида царевица в различни направления на използване и групи на зрялост. Всички те са вписани в Сортовата листа на страната и се радват на добър прием от земеделските стопани. Институтът по царевицата – Кнежа е създаден през 1924 г. като опитно поле към съществуващото тогава Земеделско училище. През 1925 г. с Указ № 77, подписан от Н.В. Цар Борис III се утвърждава създаването му. За цялата си почти вековна история институтът преминава през различни структури, но от 1962 г. се профилира в Институт по царевицата, отговарящ за Националната координационна програма при тази култура. Днес...

Учени от Институт по царевицата взеха участие в ХХV Конференция на Еукарпиа – секцията по царевицата и соргото.

17-06-2022 Hits:426 Новини

Учени от Институт по царевицата взеха участие в ХХV Конференция на Еукарпиа – секцията по царевицата и соргото.

На конференцията, която се проведе от 30.05.2022 до 2.06.2022 г. в Белград, организирана от Институт „Земун поле“, от ИЦ-Кнежа взеха участие проф. д-р Ст. вълчинков, доц. д-р Н. Петровска, доц. д-р В. Вълкова, доц. д-р М. Илчовска и ас. Ж. Вълчинков. На конференцията бяха представени 37 пленарни доклада в 3 секции и 44 постерни доклада в електронен вариант. Участниците от ИЦ-Кнежа представиха три електронни постера: EVALUATION OF THE STABILITY OF EARLY MAIZE HYBRIDS BY PARAMETRIC AND NONPARAMETRIC METHODS S. Vulchinkov, N. Petrovska. Zh. Vulchinkov, V. Valkova DYNAMICS OF GRAIN YIELD AND MOISTURE AT HARVEST AND PROGRESS OBSERVED IN AN EIGHTEEN-YEAR TESTING OF MAIZE HYBRIDS FROM 4 FAO GROUPS Stefan Vulchinkov, Zhelyazko Vulchinkov ECOLOGICAL STABILITY AND PLASTICITY ASSESSMENT OF EXPERIMENTAL MAIZE HYBRIDS Mima Ilchovska, Penka Vulchinkova, Natalya Petrovska, Valentina Valkova Конференцията премина на много високо научно ниво. Отчетен бе постигнат значителен прогрес при прилагането на нови селекционни методи – хаплоидна селекция с нови...

Българската селекция се увеличава с нови 8 хибрида царевица

11-11-2021 Hits:848 Новини

Българската селекция се увеличава с нови 8 хибрида царевица

  Те отговарят на търсенията за устойчивост на стрес и бърз темп на отделяне на влагата в зърното. Осем нови хибрида царевица предлага на фермерите Институтът по царевицата в Кнежа, съобщава Селскостопанска академия. В каталога за 2022 г. са включени хибридите Кнежа 568, Кнежа 570А, Кнежа 571, Кнежа 572, Кнежа 573, Кнежа 575, Кнежа 649...

100 години от рождението на ст.н.с. I ст. дсн Владимир Вълчинков (1921-1995)

15-04-2021 Hits:1097 Новини

100 години от рождението на ст.н.с. I ст. дсн Владимир Вълчинков (1921-1995)

  Владимир Савчев Вълчинков е роден на 16.04.1921 г. в гр. Кнежа, в семейството на шивач. През 1939 г. завършва гимназията в Оряхово. В периода 1939-1944 г. е студент в Агрономическия факултет на Софийския университет. След...

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ : 

Създаване на нови хибриди царевица с висок потенциал за добив и качество, от всички групи на зрялост и направления на използване.

Провеждане на комплексни научни изследвания в областта на генетиката, биотехнологиите, селекцията и семепроизводството, физиологията и биохимията.

Разработване на нови агротехнически параметри, елементи и технологии за производство на царевица за зърно, семена и силаж в условията на екологично и устойчиво земеделие.

Разработване на високоефективни и екологосъобразни системи за растителна защита. Използване на агротехнически и биологически средства за опазване на околната среда.

 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНСТИТУТА ПО ЦАРЕВИЦАТА ПРЕДЛАГА:

Предбазови, базови и сертифицирани семена от царевица;

Сертифицирани семена от основните полски култури – пшеница и ечемик;

Научно обосновани програми за подобряване производството на царевица за зърно, семена, силаж и неговото научно обслужване;

Обучение на кадри (докторантури) в областта на селекцията и семепроизводството на царевицата.

Лекционна, консултантска дейност и лабораторно обслужване.

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

Каталог нови хибриди царевица 2021/2022

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2025 година