Технологии


ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО

Авторски колектив

Доц. д-р Никола Симеонов

Доц.. д-р Гроздена Цанкова

Доц.. д-р Стоянка Вуткова


 

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЦАРЕВИЦА ПРИ УСЛОВИЯ НА ЗАСУШАВАНЕ

Авторски колектив

Доц. д-р Никола Симеонов

Доц. д-р Гроздена Цанкова

Доц. д-р Стоянка Вуткова


 

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА АГРАРНИ НАУКИ - СОФИЯ

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - СОФИЯ

ПРОТИВОЕРОЗИОННА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО НА НАКЛОНЕНИ ТЕРЕНИ

Авторски колектив

Доц. д-р инж. Петър Димитров Димитров

Доц. д-р инж. Асен Лазаров Лазаров

Доц. д-р Димитър Славов Димитров

Доц. д-р инж. Петър Тодоров Радулов

Доц. д-р Стефан Владимиров Вълчинков

* Противоерозионната технология е приета и утвърдена за внедряване в практиката от Експертен съвет на Нацоналния Център за аграрни науки - София, с протокол № 10 от 29.11.2007 г.