Нови хибриди

КНЕЖА 560

ПРОСТОЛИНЕЕН СРЕДНО КЪСЕН ХИБРИД

FАО 500-600

 Вегетационен период

Достига зрялост за 120-125 дниKn 560-1-1

Растения

Високи – 280-300 см.

Устойчиви на полягане.

Кочани

Цилиндрични

Дължина – 24-25 см.

Брой редове – 16-18

Височина на залагане на кочана – 120-130 см.

Зърно

Конски зъб, жълто

Вретено

Червено

Продуктивност

Интензивен тип. Високопродуктивен.

 Оптимална гъстота:

Без напояване – 5500 р/дка

С напояване – 6500 р/дка.


КНЕЖА 461 

ПРОСТОЛИНЕЕН СРЕДНО РАНЕН ХИБРИД

FАО 400-500

Вегетационен период

Достига зрялост за 115-120 дни

Растения

Високи – 260-280 см.

Устойчиви на полягане.

Kn 461-2-1Кочани

Цилиндрични

Дължина – 20-22 см.

Брой редове – 16-18

Височина на залагане на кочана – 110-120 см.

Зърно

Конски зъб, жълто

Вретено

Червено

Продуктивност

Интензивен тип. Високопродуктивен.

Оптимална гъстота:

Без напояване – 6000 р/дка

С напояване –7000 р/дка.

  


КНЕЖА 561

ДВУЛИНЕЕН СРЕДНОКЪСЕН ХИБРИД

FАО 500-600

 Вегетационен период

Достига зрялост за 120-125 дни

 Растения

Високи – 280-300 см.

Устойчиви на полягане.Kn 561-1-1

Кочани

Цилиндрични

Дължина – 25-26 см.

Брой редове – 18-20

Височина на залагане на кочана – 110-120 см.

Зърно

Конски зъб, жълто

Продуктивност

Интензивен тип.

Добив 

Без напояване – до 1139 кг/дка

С напояване – 1350 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 5000 р/дка

С напояване – 6500 – 7000 р/дка.

Устойчив на икономически важните болести и неприятели.

 


КНЕЖА 310

 FAO 300-400

 Вегетационен период

Достига зрялост за 105-110 дни.

Растения

Kneja 310

Средно високи, здрави, неполягащи.

Кочани

Дължина 19* см. Брой редове 16-18.

Форма – конично – цилиндрична.

Зърно

Жълто, тип конски зъб.

 Продуктивност и оптимални условия

Добив: без напояване  - 800 - 1000 кг/дка,

с напояване – 970-1100 кг/дка.

Оптимална гъстота: без напояване - 6000 р/дка,

Маса на 1000 зърна – 310 g.

   


КНЕЖА 307

ФАО 300-400

 Вегетационен период

Достига зрялост за 110 дни.

Растения

Средно високи, здрави, неполягащи.

Кочани

Дължина 21 см. Брой редове 18.

Форма – конично – цилиндрична.

Зърно

Жълто, тип конски зъб.

Продуктивност и оптимални условия

Добив: без напояване  - 800 - 1000 кг/дка, с напояване – 1200 - 1500 кг/дка.

Оптимална гъстота: без напояване - 6000 р/дка, с напояване - 6800 р/дка.

 


КНЕЖА 442

ФАО 400-500

 

Вегетационен период

Достига зрялост за 115-120 дни.

Растения

Височина: 240–250 см, здрави, неполягащи.

Кочани

Форма: конично-цилиндрична.Брой редове:14-16.

Зърно

Жълто, тип полутвърдо.

Продуктивност и оптимални условия

Добив: без напояване - 800 до 1000 кг/дка, с напояване – от 1300 до 1594 кг/дка.


КНЕЖА 546

ФАО 500-600

Kneja 54641 

Вегетационен период

Достига зрялост за 125-128 дни.

Растения

Височина: 250-260 см, здраво и неполягащо стъбло.

Кочани

Дължина: 20-21см.Форма: цилиндрично-конусовидна.Брой редове: 14-16.

Зърно

Жълто, тип зъбовидно.

Продуктивност и оптимални условия

Добив: без напояване - 1100 до 1400 кг/дка, с напояване – от 1400 до 1600 кг/дка.

Оптимална гъстота: без напояване – 4500 р/дка, с напояване - 6500 р/дка.


КНЕЖА 619

ФАО над 600

 

Вегетационен период

Достига зрялост за 130-132 дни

Растения

Височина 230-260 см. Здрави и устойчиви на полягане.

Кочани

Дължина 22-24 см. Брой редове16-18. Форма – цилиндрична.

Зърно

Жълто, тип зъбовидно. Маса на 1000 зърна -  350-380 гр.

Продуктивност и оптимални условия

Добив: без напояване - 1000 кг/дка, с напояване – до 1400 кг/дка. Оптимална гъстота: без напояване – 4500 р/дка, с напояване - 5500 р/дка.

Специфични особености

Семепроизводството му се извършва по класически начин (с обезметляване) или по схема на „смесване”. По втората схема в масовия посев има около 50% растения със стерилни метлици, като добивът може да се увеличи с 8-10%, ако се сее съвместно (ленточно) с хибриди със същата вегетация (напр. Кн М625), произведени по същата схема – т. нар. система „Плюс”.


КНЕЖА 627

ФАО над 600

 

Вегетационен период

Достига зрялост за 130-135 дни.

Растения

Високи, устойчиви на полягане.

Кочани

Дълги, с конично-цилиндрична форма, с голям диаметър.

Зърно

Жълто, тип конски зъб.

Продуктивност и оптимални условия

Добив: без напояване – 950–1150 кг/дка, с напояване 1300–1500 кг/дка.

Оптимална гъстота: без напояване – 4000 р/дка, с напояване – 6000 р/дка.


КНЕЖА 629

ФАО над 600

 

Вегетационен период

Достига зрялост за 130-135 дни.

Растения

Дълги, с конично-цилиндрична форма.

Кочани

Дълги, с конично-цилиндрична форма, с голям диаметър.

Зърно

Жълто, тип конски зъб.

Продуктивност и оптимални условия

Добив: без напояване – 930-1300 кг/дка, с напояване –  1400 кг/дка.

Оптимална гъстота: без напояване – 4000 р/дка, с напояване – 6000 р/дка.


 КНЕЖА 3su

 

Вегетационен период

Достига до техническа зрялост за 80-85 дни.

Растения

Височина: 210-220 см. Здрави, устойчиви на полягане, слабо братящи.Kneja 3su

Кочани

Дължина: 21-23 см. Цилиндрични,едри, с добър търговски вид.

Зърно

Бяло, нормален захарен тип, нежно с много добри вкусови качества, 13-14 мм.

Продуктивност и оптимални условия

Добив: при умерени поливни условия  -1600 -1900 кг/дка и повече стандартни кочани.

Изисква  пространствена изолация 50-100 м от фуражна царевица и компактен посев.

*Устойчиви на по-важните икономически болести и неприятели по царевицата.