Международно сътрудничество


ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДВУСТРАННА И МНОГОСТРАННА ОСНОВА

  • Научно-техническо сътрудничество с Националния Земеделски научно-изследователски институт, Фундуля, Румъния.
  • Научно-техническо сътрудничество с Институт по царевицата “Земун Поле”, Белград, Сърбия.
  • Научно-техническо сътрудничество с Хейлонгиан, Академия на Селскостопанските науки, Харбин, НР Китай.

 

ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

  • Договор между Институт по царевицата – Кнежа и Monsanto Hungaria Kft. за изпитване на техни царевични хибриди в условията на България.
  • Договор за изпитване на наши хибриди в Република Турция със фирмата Polen Seed Company, Manisa, Istanbul.