Хибриди в Официалното изпитване на ИАСАС през 2018

Официално изпитване на хибриди на ИЦ-Кнежа в ИАСАС през 2018 г

Година на изпитване

200-400 по ФАО

400-500 по ФАО

500-600 по ФАО

600+ по ФАО

За първа година

Кнежа 321

Кнежа 470

Кнежа 471

Кнежа 472

Кнежа 473

Кнежа 568

Кнежа 569

Кнежа 570А

Кнежа 571

Кнежа 572

Кнежа 573

За втора година

Кнежа 466

Кнежа 467

Кнежа 565

Кнежа 648

Кнежа 649

За трета година

Кнежа 320

Кнежа 564