ФАО 500-599


Кнежа 509

 Среднокъсен простолинеен хибрид. Вегетационен период 125-130 дни. Растения - здрави и устойчиви на полягане, високи 260-270 см. Кочани - слабо конусовидни с дължина 22-24 см, с 14-16 реда зърно. Вретеното е розово. Зърно - конски зъб, жълто оцветено и заема 80 - 82% от теглото на кочана. Хибридът е с висока продуктивност при поливни и неполивни условия. Добивите са от 1100 до 1400 кг/дка. Оптимална гъстота на отглеждане 4500 р/дка при неполивни и 6500 р/дка при поливни условия.

 Кнежа 511

 Среднокъсен междулинеен хибрид. Растения - средно високи, височина на залагане на кочана - средна. Формата на кочана е цилиндрично-конична, с максимален диаметър в основата. Броят на редовете е 18-20. Вретеното е антоцианово. Зърно - зъбовидно с жълта връхна част, гръбната страна е жълта до леко оранжева. Добиви - без напояване до 1200-1300 кг/дка. При условия с напояване – над 1450 кг/дка. Оптимална гъстота на отглеждане: при напояване 6500 р /дка, без напояване 4500/р./дка.

 Кнежа 517

 Трилинеен хибрид. Подходящ за отглеждане както за зърно, така и за силаж. Растения - средно високи (200-220 см). Горният кочан се залага средно високо на 6-7 възел. Формата на кочана е конично - цилиндрична. Броят на редовете е 16-18. Вретеното е оцветено антоцианово, със средна степен на интензивност. Зърно – зъбовидно, с жълта връхна част . Добиви без напояване - 1200 кг/дка. При напояване - 1500 кг/дка. Оптимална гъстота на отглеждане: при напояване 6500 р/дка, без напояване - 4500 р/дка.

 Кнежа 595

 Простолинеен хибрид. Вегетационен период 125 - 130 дни. Растения - здрави и устойчиви на полягане, с височина 295 - 300 см. Кочани - конусовидни с дължина 22 - 24 см, с 16 реда зърно, вретеното е червено. Зърно - жълто оцветено, конски зъб, заема 82 - 85 % от теглото на кочана. Продуктивност - при условия без напояване 900 - 1000 кг/дка, с напояване - 1100 - 1200 кг/дка. Оптимална гъстота на отглеждане: без напояване - 4500 - 4800 р/дка, с напояване - 5000 - 5500 р/дка.