Отдел Агротехника и икономика на царевичното производство


РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ

проф.  д-р Монко Нанков

общо земеделие – обработка на почвата

 

 

СЪСТАВ

асистент Соня Христова

хербология

асистент Димитър Велчев

ентомолог

асистент Катя Йорданова

агрохимия

асистент Иван Битумски

обработка на почвата

 


 

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

  1. Проучване на специализирани сеитбообращения на основните полски култури с основно значение на царевицата за зърно, семена и силаж.
  2. Оптимизиране системите на обработка на почвата в различни типове сеитбообращения.
  3. Проучване върху минералното хранене и торене на царевицата. Използване на органични и микроторове в определени системи на торене.
  4. Разработване на ефективни системи за борба с плевелната растителност и изпитване на нови средства и методи.
  5. Биологически, екологически и агротехнически проучвания върху икономически важни неприятели.
  6. Специфична сортова агротехника на новосъздадените хибриди.
  7. Водопотребление и воден режим, гъстота на посева при различни направления и условия на отглеждане на царевицата.
  8. Икономика и организация на царевичното производство и биоенергетическа оценка на отделните елементи и технологии.

 

IMG_0441-2