Конкурс за заемане на академична длъжност

Публикувана на Петък, 24 Ноември 2017

 

Процедура за заемане на академична длъжност "Професор"

научно направление „Растениевъдство“, ш. 6.1

научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“,  ш. 04.01.05,

кандидат: доц. д-р Стефан Владимиров Вълчинков

Рецензии:

проф. дн Николай Ангелов Ценов - рецензия
проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова - рецензия
доц. д-р Георги Йорданов Йорданов - рецензия
 
 
Становища
проф. д-р дссн Иван Т. Панайотов - становище
проф. дсн Росица Борисова Бъчварова - становище
доц. д-р Люба Иванова Глогова - становище
доц. д-р Мирослава Христова - Чербаджи - становище

 

Резюмета от научните публикации

Авторска справка за приносите

 


 

Публикувана на Понеделник, 30 Октомври 2017

 

Процедура за заемане на академична длъжност "Професор"

научно направление „Растениевъдство“, ш. 6.1

научна специалност „Общо земеделие“,  ш. 04.01.01,

кандидат: доц. д-р Монко Иванов Нанков

 

 

Рецензии:

проф. дн Тодор Симеонов Кертиков - рецензия

проф. д-р Методи Теохаров Костадинов - рецензия

проф. д-р Иван Стоянов Жалнов - рецензия


Становища

проф. д-р Иван Димитров Спасов - становище

проф. д-р Танко Пеев Колев - становище

доц. д-р Стефан Владимиров Вълчинков - становище

доц д-р Христина Борисова Георгиева - становище

 

Резюмета от научните публикации

Авторска справка за приносите