Налични семена от царевични хибриди

23-01-2020 Hits:411 Новини

  Институт по царевицата - Кнежа разполага със семена от царевични хибриди реколта 2019 г. Кнежа 435, Кнежа 461, Кнежа 560, Кнежа 561, Кнежа 613.  Цена 4.00 лева без ДДС.   за количества и доставка тел: 09132/7507.  ...

"АГРА 2020" - Златни плакети и грамоти от конкурсите за иновации за Институт по царевицата

21-02-2020 Hits:302 Новини

"АГРА 2020" - Златни плакети и грамоти от конкурсите за иновации за Институт по царевицата

На КОНКУРС ЗА ИНОВАЦИИ в рамките на международната изложба АГРА 2020  - Институт по царевицата бе награден с грамота в категория "Научна дейност и разработки" за хибридите царевица Кнежа 320, Кнежа 564, Кнежа 565 и Кнежа...

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ : 

Създаване на нови хибриди царевица с висок потенциал за добив и качество, от всички групи на зрялост и направления на използване.

Провеждане на комплексни научни изследвания в областта на генетиката, биотехнологиите, селекцията и семепроизводството, физиологията и биохимията.

Разработване на нови агротехнически параметри, елементи и технологии за производство на царевица за зърно, семена и силаж в условията на екологично и устойчиво земеделие.

Разработване на високоефективни и екологосъобразни системи за растителна защита. Използване на агротехнически и биологически средства за опазване на околната среда.

 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНСТИТУТА ПО ЦАРЕВИЦАТА ПРЕДЛАГА:

Предбазови, базови и сертифицирани семена от царевица;

Сертифицирани семена от основните полски култури – пшеница и ечемик;

Научно обосновани програми за подобряване производството на царевица за зърно, семена, силаж и неговото научно обслужване;

Обучение на кадри (докторантури) в областта на селекцията и семепроизводството на царевицата.

Лекционна, консултантска дейност и лабораторно обслужване.