25 октомври - ДЕН НА АГРАРНАТА НАУКА

31-10-2019 Hits:46 Новини

25 октомври - ДЕН НА АГРАРНАТА НАУКА

       И тази година на 25 октомври Селскостопанска академия отбеляза празника на аграрната наука с изложба, наречена „Даровете на природата”, в която участие взе и Институт по царевицата – Кнежа. Наред с пъстрата картина на богатия урожай и възможността да споделим с обществото благата от труда си, на вниманието на посетителите представихме и четири новосертифицирани царевични хибрида: Кнежа 565, Кнежа 648, Кнежа 564 и Кнежа 320, които благодарение на безспорните си качества и амбициозни характеристики успяха да се наложат в системата на ИАСАС и да обогатят списъка с номинирани научни разработки. Интерес привлякохме и с широката си гама от ранни и средноранни хибриди, разработени в отговор на променящите се климатични условия и същевременно отличаващи се с висок добив и получен отличен атестат сред земеделските производители. Предлаганите от нас продукти респектират с добрите си характеристики, като своевременно задоволяват и нуждите на потребителите с наличност от предлаганите семена, отговаряйки успешно на пазарната необходимост. Автор на съобщението - Мария Лакова                                       

Златен медал и диплом за хибрид Кнежа 560 от Десетото национално изложение „Изобретения, Трансфер, Иновации - ИТИ'2017“

08-11-2017 Hits:1207 Новини

От 01-ви до 03-ти ноември, 2017 г. в Националния дом на техниката, гр. София се проведе Десетото национално изложение „Изобретения, Трансфер, Иновации - ИТИ'2017“, организирано от Съюза на изобретателите в България и под патронажа на Министерството на образованието и науката. Форумът бе открит...

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ПО ННП "МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ"

27-12-2018 Hits:441 Обяви

Институт по царевицата обявява конкурс за подбор на млади учени по ННП "Млади учени и постдокторанти" С Решение на Управителния съвет на Селскостопанска Академия (Протокол № РД -09-04 от 11.12.2018г.) са приети показателите за оценка на кандидатите (отговарящи на дефиницията за млад учен) по ННП "Млади учени и постдокторанти". Процедурата се провежда...

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ : 

Създаване на нови хибриди царевица с висок потенциал за добив и качество, от всички групи на зрялост и направления на използване.

Провеждане на комплексни научни изследвания в областта на генетиката, биотехнологиите, селекцията и семепроизводството, физиологията и биохимията.

Разработване на нови агротехнически параметри, елементи и технологии за производство на царевица за зърно, семена и силаж в условията на екологично и устойчиво земеделие.

Разработване на високоефективни и екологосъобразни системи за растителна защита. Използване на агротехнически и биологически средства за опазване на околната среда.

 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНСТИТУТА ПО ЦАРЕВИЦАТА ПРЕДЛАГА:

Предбазови, базови и сертифицирани семена от царевица;

Сертифицирани семена от основните полски култури – пшеница и ечемик;

Научно обосновани програми за подобряване производството на царевица за зърно, семена, силаж и неговото научно обслужване;

Обучение на кадри (докторантури) в областта на селекцията и семепроизводството на царевицата.

Лекционна, консултантска дейност и лабораторно обслужване.